greatgame.blog
אודות
"המשחק הגדול" נולד מתוך הצורך שלי, להקים במרחב האינטרנט הישראלי אתר שיקדיש עצמו לגיאופוליטיקה. מהי גיאופוליטיקה? גיאופוליטיקה היא נקודת מבט על העולם, בו מסתכלים על הפוליטיקה והכלכלה של אז…