gratiagustichananya.com
dewa dewa kecil
melintas di tepi relbuang dewa dewa kecil daridalam tas satu satumenimpa kerikil lepas kesempurnaanlalu angin hembuskangemuruh kereta ya, dewa dewa cacatsebentar lagi binasa dan aku menjelma tuhan