gramatas.wordpress.com
80 autori/valstis
Ar 80 rakstniekiem apkārt pasaulei Katrs rakstnieks ir piederīgs kādai tautai; katra tauta vairāk vai mazāk dzīvo tai iedalītā teritorijā, tai veidojas noteiktas sadzīves, kultūras un ģeogrāfiskās …