gramatas.wordpress.com
2019
Pēdējā lasītā 2019. gadā: Uldis Zemzaris “Nupat bija rīts. Apceres un tēlojumi” 3/5 Valda Ceriņa “Vilhelms Purvītis – ainavu gleznotājs/Vilhelms Purvītis – als Landsch…