gramatas.wordpress.com
Pilsēta un pilsēta. Čaina Mjēvils
Prometejs 2018. gads, 336 lpp. Katru reizi, kad redzu Čainas Mjēvila vārdu, turpat netālu tekstā ir arī vārdi “dīvains” vai “dīvainā daiļliteratūra”, un tagad sāku apjaust, …