gramatas.wordpress.com
Slepenā dziesma. Valentīna Nazarova
Latvijas Mediji 2018. gads, 352 lpp. Grāmatas nosaukums “Slepenā dziesma” vedina uz romantikas pusi, tomēr, lai gan netipisks, tas ir kriminālromāns. Sākumā tas vienkārši ir stāsts par …