gramatas.wordpress.com
Vilna. Hjū Hovijs
Prometejs 2014. gads, 528 lpp. Wool #1-5, Silo #1 Nākotnē, sagruvušā un naidīgā pasaulē, ko ir nepaveicies piedzīvot tikai dažiem, milzīgā pazemes elevatorā mitinās kopiena. Kopienas ļaudis dzīvo n…