grafimedia.eu
Icon Grafimedia » Grafimedia GR
icon Ένα ολοκληρωμένο ιατρικό πληροφορικό σύστημα σε μορφή υπηρεσίας. Την τελευταία δεκαετία ο όγκος της ιατρικής πληροφορίας αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο. Ταυτόχρονα η διαχείρισή της γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη. Τα ιατρικά δεδομένα παράγονται σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, Continue reading Icon Grafimedia→