graellsia.org
Nit de ratpenats a AiguaNatura. Nou cens de Quirorius
La darrera setmana d'agost i seguint els protocols establerts pel programa Quirorius de seguiment de ratpenats d'aigua, Graëllsia va organitzar a AiguaNatura dels Ports una nit dedicada als ratpenats. Esperant que arribes l'hora per fer el cens, es va fer un taller per explicar als assistents els resultats i avanços del Projecte AIGUA