gracefully-broken.blog
Walang Spring Kung Walang Fall [ kung may kailangang mabago dapat na may kailangan ding matapos]
MINSAN KAILANGAN MO MUNANG MAMATAY PARA MABUHAY. Bago maipanganak ang isang maganda at bagong panimula, may kamatayan at katapusan munang pagdadaanan. Parang season of fall lang yan. Pagkatapos ng …