gracefully-broken.blog
Bago Kami Tuluyang Makalimot
Para sa mga MAGULANG na ni minsa’y hindi nakalimot.., Bago tuluyang mawala ang inyong pandinig, hayaan nyo pong marinig, mula sa aming bibig, pasasalamat sa inyong walang katumbas at humpay n…