gracanicki.ba
Pogledajte koliku ćete platu dobiti po novom zakonu o doprinosima i porezu
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH. Sudeći po predloženom realni sektor će ponovo biti oštećen. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da se uz najavljeno smanjenje stope doprinosa sa sadašnjih 41,5 posto na 32,5 posto i proširenje poreske osnovice,Read More