gracanicki.ba
Druga pomoć za migrante u Vučjaku od hadžije Husejna Tursunovića
Awesome Iz gračaničkog naselja Stjepan Polje, mještanin hadžija Husejn Tursunović večeras oko 24 sata, napaćenim migrantima na Vučjaku šalje novu, drugu po redu humanitarnu pomoć. Kamion firme “Tursunprome” vlasništvo njegovog sina Esada, pun je hrane, hljeba, konzervi, voća, vode, odjeće. Prije nekoliko dana, ovaj humaniista koji je poznat u ovom kraju da pomaže siromašnim ljudima,Read More