goteborgsnation.com
Kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19 - Göteborgs nation
Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019. Klicka här för att ta del av kallelsen. 2019-08-20 Oskar Ovrin Qurator