gorzenska.com
Dobre zdrowie i jakość życia – inspiracje projektowe
Czas na prace kolejnych Agentów Globalnej Zmiany – tym razem uczniów z Kowalewa, Lubska i Gdańska, którzy pracowali nad celem nr 3, czyli “Dobre zdrowie i jakość życia”, a dokła…