gorzenska.com
Dekalog Eduzmieniacza
Jeśli chcesz być skutecznym Eduzmieniaczem, przede wszystkim zmień słowa: “nie da się”, “to niemożliwe” na “jak sprawić, by”. To pierwsza zasada, pozadekalogowa…