gorzenska.com
Inspiracja na aranżację przestrzeni szkolnej z Gimnazjum nr 1 w Człuchowie
Tej szkoły nie dane było mi odwiedzić, jednak inicjatorka całej zmiany i dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie w jednej osobie, czyli Sylwia Marasz aktywnie działa w w…