gorzenska.com
Fotoinspiracje dla edukacji – The New York Times Picture Prompts
Wśród ciekawych zasobów edukacyjnych służących rozwijaniu kreatywności uczniów, krytycznego myślenia oraz pisania ciekawych historii, znajduje się również Picture Prompts The New York Times z jego …