gorzenska.com
Skype w edukacji
Wraz ze swoimi partnerami projektowymi (eTwinning) postanowiłyśmy wykorzystać Skype nie tylko do komunikowania się koordynatorów i monitorowania postępów w pracy, ale także do zapoznania swoich uc…