gorkiczechowskie.pl
List do Prezydenta Lublina i Radnych: sprzeciw wobec rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji | Górki Czechowskie Lublin
Lublin 5 kwietnia 2019 r. Szanowny Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin Szanowny Panie Prezydencie, w związku z prowadzoną obecnie w Lublinie kampanią