goranovaklasaklavira.wordpress.com
Музички рачунар
Како се све може користити рачунар у настави клавира ? Погледајте мапу мојих идеја на ту тему.