goosejackarea.se
Säker förvaring av farliga vätskor
Farliga vätskor är vätskor som är brandfarliga. Men det kan också vara vätskor som avger ångor som är farliga att andas in. Det är bland annat vätskor som tändvätska, lösningsmedel och bensin som man kan finna i kemikalieskåp i matvarubutiker och andra byggmarknader. På företag kan det även finnas