goosejackarea.se
Är du utsatt för mögel i hemmet?
Om man misstänker att man drabbats av mögel i hemmet är det väldigt viktigt att ta reda på om det är så. Mögel kan skapa en rad hälsoproblem och även ge till exempel permanenta allergier och astma om man vistas i det. Mögel kan skapa i fuktiga miljöer och fukten i sin tur kan orsakas