googlegangs.com
Naik ne naik samjha, bad ne bad Jaana mujhe | Google Gangs
Naik ne naik samjha, bad ne bad Jaana MujheJis ka jaisa zarf tha, Utna hi Pehcahna Mujhko