goodpracticeexchange.wales
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Newid Ymddygiad
Cafodd y thema o newid ymddygiad y cyhoedd a gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol ei drafod sawl gwaith yn ein digwyddiad ar Ddyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genh…