goodpracticeexchange.wales
Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr: Adeilad gwell, democratiaeth gwell
Cafodd democratiaeth leol ei adfywio ar ôl i Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr symud o’i hen adeilad i’r llyfrgell yn NhÅ· Carnegie. Ymwelodd Dyfrig Williams â’r Cyngor i ffeindio allan mwy…