goodpracticeexchange.wales
Defnydd personol o gyfryngau cymdeithasol
Cyn dechreuais i’r swydd ‘ma yn Gyfnewidfa Arfer Dda Swyddfa Archwilio Cymru, roeddwn i’n cadw trydar gwaith ar wahân i drydar personol.Roeddwn i wastad yn teimlo roedd yna bosibilrwydd byddwn i’n …