goo.gl
PHP ile Gravatar kullanımı
Gravatar hakkında bilgilere ve PHP ile Gravatar kullanımı örneğine değindim.