gonullere.wordpress.com
Zekat
Kur’an-ı Kerim’de 80 küsûr yerde; NAMAZ KILIN, ZEKÅT VERİN emr-i celîli ile, zekât namazla beraber beyan buyurularak, zekâtın ehemmiyetine işaret olunmuştur. Resûlullah S.A.V. Allahü Te…