gonullere.wordpress.com
İslâmın Üstünlüğü ve Teşebbüh(Benzeme, benzetme, özenme, taklit etme)
Yüce İslam dini, bütün insanlığa en son ve en mükemmel bir din olarak gönderildiği için, kendi mensuplarına da bu şuuru layık görmüş, onları İslam’dan mahrum olanlardan daima üstün kılmıştır. Her M…