gonullere.wordpress.com
EN GÜZEL MEŞGULİYET
Hepimizin bildiği gibi bütün dünyayı, sayısız nimetleri ile emrimize veren Rabbimiz, bizlerden de kendi zatını tanıyıp kulluk etmemizi istemiştir. Bunu yapabilmek için de kulluk vecibelerimizi iyi …