gonullere.wordpress.com
Doğruluk
Doğruluk, dürüstlük müminin en belirgin özelliklerindendir. Mümin, içi-dışı,özü-sözü doğru, güvenilir kimsedir. Kalbindeki temizlik ve güzellik; diline, simasına ve bütün vücuduna akseder. Ondaki i…