gonullere.wordpress.com
HAZRET-İ NÛH ALEYHİSSELÂM VE AŞURE PİŞİRMEK
Hz. Âdem’den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri îmar etmiş, fakat hakîki dîni, Allâhü Teâlâ’ya ibâdeti bırakmış, putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Nûh…