gonullere.wordpress.com
“Sen bunlardan mısın?”
Abdullâh bin Ömer (r.anhümâ) bir adamın Resûlullâh’ın (s.a.v.) Ashâbı’ndan bazısına dil uzattığını işitti. Onu çağırdı ve Haşr Sûresi’nin: “(Allâh’ın verdiği bu ganimet malları,) o fukarâ muhâcirle…