gonullere.wordpress.com
Oruç, kaça ayrılır? Orucun Âdabı
Oruç, takvâ yönünden üç’e ayrılır. 1-Avâmın Orucu, 2-Havâssın orucu, 3-Havâssu’l-havâssın orucu Avâmın orucu, yemek, içmek ve cinsi münasebetten (ve orucu bozan diğer şeylerden) sakınmaktır. Havâss…