gonullere.wordpress.com
Nasihatçi
“Nasihatçileri olmayan ve nasihatçileri sevmeyen bir millette hayır yoktur.” Hz. Ömer-i Fâruk (r.a) Dürretül Vaizin EY İNSAN! AĞLA EY NEFİS!