gonullere.wordpress.com
Kulundan değil Rabbimizden istemek.(Maksudun Cenab-ı Kibriya Olsun.)
Maksudun Cenab-ı Kibriya Olsun. Harun Reşid, bir gün yanına nedimini de alarak tebdîl-i kıyafet şehrin dışına çıktı. Göçebe Arapların çadırlarını kurdukları yerleri geziyorlardı. Harun Reşid, nedim…