gonullere.wordpress.com
İmanın Değeri ve Onu Korumanın Önemi
Bütün mahlukatı yoktan var eden Cenab-ı Hak, biz insanları Zat-ı şeriflerini tanımamız ve ona kulluk etmemiz için geçici bir süreliğine dünyaya göndermiştir. Bütün dünyayı insanoğlunun emrine verm…