gonullere.wordpress.com
Müslüman amel etmeden nasıl ecir ve sevap kazanır? Muhtelif Hadis-i Kudsiler
Şeddad bin Evs (RA)’den… Rasûlullah (SAV)’ Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim: Aziz ve Celîl olan Allahü Teâlâ buyurur ki; “Mü’min kuluma belâ verdiğim halde bana hamdeder ve uğradığı belâya sa…