gonullere.wordpress.com
Beş Nasihat
Denildi ki: Allâhü Teâlâ hazretleri, Musa Aleyhisselâm’a vahyetti: -“(Ey Musa!) Sana beş kelime öğreteceğim ki, onlar gerçekten, dinin direğidirler: Taât ve İbâdeti Terk Etme (Birincisi…