gonullere.wordpress.com
ABDESTSİZ İMİŞ
Gelibolu’da yetişen velîlerden Ahmed Bîcân (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu. “Kardeşle…