gonullere.wordpress.com
TARİKAT ŞiRK DEĞiLDiR!
TARİKAT ŞİRK DEĞİLDİR! Türkiye’nin tanınmış yüzlerinden biriyle beraberken bir genç sordu ona -Tarikat şirk mi? . Çok kısa ve öz bir cevap verdi o da. -Sen hastalanınca doktora gidiyor musun? -Eve…