gonullere.wordpress.com
DÜNYA NEDİR, DÜNYAYA BAKIŞIMIZ NASIL OLMALI?
Dünya ahiretin tarlası ve ebedi saadetin vasıtası olduğu için, aslında kötü olmak şöyle dursun, iyidir ve makbuldür, övülmeğe değer. Asıl kötü olan, dünyevi arzu, şehvet ve isteklere gönülden bağla…