gonullere.wordpress.com
Çörek Otu
Hadis-i Şerif ile Tedâvî Şeyh Muhyiddin-i Arabî (k.s.) hazretleri, “el-Futûhatü’I-Mekkiyye” isimü-kitabının vasiyetlerinde buyurdu: Bizim yanımızda insanların ileri gelenlerinden …