gonullere.wordpress.com
Hz.Hüseyin(r.a) Efendimiz için yas tutmak, üzülmek doğru mudur?
(Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı [farklı ictihadları] sizin için rahmettir.)[Taberani, Beyheki, İbni Asakir, Hatib, Deylemi, Darimi, İ.…