gonullere.wordpress.com
Şükür ve Cömertlik Zenginliğe Vesiledir
Ebû Abdullah el-Hâris er-Razi Hazretlerinden rivayet olundu: 0 buyurdu. Allah bazı peygamberlerine vahyetti. -“Ben falanca kişinin ömrünün yarısını fakirlikte; diğer yarısını zenginlikte geçi…