gonullere.wordpress.com
KURBAN
Âlemlerin Rabb’i Allah’a hamdolsun. Resûlüne, Âl ve Ashâb’ına salât ü selâm olsun KURBAN: Kulluk borcunu ödemek niyetiyle vakti içinde kurbanlık hayvanı kesmektir. Müslüman, hür, mukîm ve dînen ze…