gonullere.wordpress.com
Olayları Hayra Yormak Hakkında Hikaye : Bunda da bir hayır var!
Bir zamanlar Afrika’daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da…