gonullere.wordpress.com
ÂDÂB
“İstanbul’da Yaşama Sanatı”nın yazarı Halûk DURSUN beyden öğrendiğimize göre selâm, küçükten büyüğe verilir. Hatırı, büyük küçüğe sorar. Küçük büyüğe hatır sorarken “Allah ömürler versin” der. Tasa…