gonullere.wordpress.com
DUALAR NEDEN KABUL OLMAZ?
Hikâye olunur ki, Kûfe’de duaları müstecâb yâni Allah katında! duaları makbul olan bir takım iyi insanlar vardı. Ne zaman onların başına bir vali musallat olsa, onlar, o valiye beddua ederlerdi. Va…